Tham Khảo Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 Đầy Đủ Đáp Án

1.Đề thi THPT tiếng anh Quốc gia 2020 dễ hay khó?

Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2020 được đánh giá là có một số đặc điểm khá đặc biệt so với các năm trước, và việc đánh giá mức độ khó hay dễ của đề thi thường phụ thuộc vào khả năng và chuẩn bị của từng thí sinh.

Dưới đây là một số điểm nổi bật và đặc trưng của Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2020:

Cấu trúc đề thi mới: Đề thi năm 2020 có cấu trúc mới với 3 phần: Nghe (Listening), Đọc (Reading), và Viết (Writing). Mỗi phần đều đòi hỏi các kỹ năng và chiến lược làm bài khác nhau từ phía thí sinh.

Nâng cao yêu cầu về kiến thức và kỹ năng: Đề thi năm 2020 được thiết kế với mục tiêu nâng cao yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của thí sinh. Các câu hỏi và bài tập thường mang tính logic, yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc và khả năng áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.

Chủ đề đa dạng và phong phú: Đề thi thường mang đến các chủ đề đa dạng, từ văn hóa, xã hội đến khoa học, công nghệ và môi trường. Việc này đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức rộng và sự hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực khác nhau.

Dạng bài đa dạng và phức tạp: Các dạng bài trong Đề thi THPT Quốc gia năm 2020 thường được thiết kế với nhiều cấp độ khó khác nhau, từ những câu hỏi đơn giản cho đến những bài tập phức tạp đòi hỏi sự suy luận và phán đoán cao.

Tóm lại, Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2020 có thể được coi là có mức độ khó tương đối so với các năm trước, đặc biệt là với việc thay đổi cấu trúc và nâng cao yêu cầu về kiến thức và kỹ năng. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ khó hay dễ của đề thi cũng phụ thuộc vào sự chuẩn bị và khả năng của từng thí sinh.

>> Tham khảo: Công thức thì quá khứ đơn

đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020

Học sinh THPT trong phòng thi năm 2020

2. Danh sách các mã đề thi tiếng anh THPT quốc gia năm 2020

Dưới đây là 4 đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2020, mà chúng tôi đã tổng hợp lại:

Mã đề 401: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 MÃ ĐỀ 401.pdf

Mã đề 402: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 MÃ ĐỀ 402.pdf

Mã đề 403: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 MÃ ĐỀ 403.pdf

Mã đề 404: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 MÃ ĐỀ 404.pdf

Để có thể tải trọn bộ 4 đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2020: Click tại đây

>>Xem thêm: Đề thi toán ở mỹ

đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020

Học sinh đi thi THPT

>> Xem tiếp:  Công thức cấp số cộng

2. Đáp án 4 đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2020

Đáp án mã đề 401

Bảng đáp án đề thi tiếng anh THPT 2020 – Mã đề 401

1. D11. A21. B31. A41. A
2. A12. B22. C32. D42. B
3. B13. D23. B33. A43. D
4. D14. B24. A34. B44. A
5. B15. B25. C35. A45. C
6. A16. D26. D36. D46. D
7. A17. D27. D37. B47. A
8. C18. C28. C38. B48. A
9. A19. D29. B39. D49. D
10. B20. B30. A40. D50. A
đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020
Đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020 mã 401

Đáp án mã đề 402

Bảng đáp án đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2020 – Mã đề 402

1. C11. D21. B31. D41. B
2. C12. C22. B32. D42. A
3. C13. C23. B33. B43. A
4. D14. D24. A34. D44. C
5. C15. C25. B35. A45. B
6. C16. A26. B36. B46. D
7. D17. D27. C37.D47. B
8. C18. A28. A38. C48. D
9. B19. A29. A39. B49. A
10. A20. C30. A40. B50. B
đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020

Mã đề thi 402

Đáp án mã đề 403

Bảng đáp án đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2020 – Mã đề 403

1. A11. A21. D31. D41. A
2. C12. B22. C32. C42. B
3. D13. D23. C33. A43. C
4. B14. B24. D34. C44. B
5. D15. A25. A35. B45. B
6. B16. D26. D36. A46. A
7. C17. A27. D37.B47. A
8. D18. A28. A38. C48. D
9. C19. B29. A39. B49. B
10. D20. A30. B40. C50. B

Đáp án mã đề 404

Bảng đáp án đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2020 – Mã đề 404

1. B11. C21. A31. B41. D
2. C12. A22. B32. B42. C
3. A13. C23. A33. C43. B
4. D14. C24. D34. C44. B
5. D15. B25. B35. A45. D
6. B16. A26. B36. D46. A
7. D17. D27. C37.C47. A
8. C18. C28. B38. D48. B
9. A19. A29. B39. A49. A
10. A20. C30. D40. B50. D

>> Tham khảo: Bồn cầu thông minh giá rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *