combo tu dong

Hiển thị tất cả 4 kết quả


COMBO VỆ SINH KHÔNG CHẠM
    BỒN CẦU XẢ KHÔNG CHẠM NẮP RỬA THÔNG MINH TỔNG GIẢM GIÁ GIÁ SAU GIẢM
  COMBO 1 C1915 P8003-10 P6835      
  2.500.000 3.000.000 850.000 6.350.000    
  COMBO 2 C1915 P8003-10 P6001 (không dùng điện)      
    2.500.000 3.000.000 2.200.000 7.700.000    
  COMBO 3 C1915 P8003-10 P69062 (Nắp điện kết hợp cơ)      
    2.500.000 3.000.000 13.500.000 19.000.000    
               
  COMBO RỬA XẢ KHÔNG CHẠM
          TỔNG GIẢM GIÁ GIÁ SAU GIẢM
  COMBO 1 XẢ KHÔNG CHẠM P8003-10 3.000.000 3.850.000    
    VÒI XỊT VỆ SINH THÔNG MINH P6835 (không dùng điện) 850.000      
  COMBO 2 XẢ KHÔNG CHẠM P8003-10 3.000.000 5.200.000    
    NẮP RỬA CƠ P6001   2.200.000    
  COMBO 3 XẢ KHÔNG CHẠM P8003-10 3.000.000 5.500.000    
    NẮP RỬA CƠ P6002   2.500.000      
  COMBO 4 XẢ KHÔNG CHẠM P8003-10 3.000.000 5.600.000    
    NẮP RỬA CƠ P6002   3.600.000      
  COMBO 5 XẢ KHÔNG CHẠM P8003-10 3.000.000 16.500.000    
    NẮP RỬA THÔNG MINH P69062/262   13.500.000      
               
  COMBO 6 XẢ KHÔNG CHẠM P8003-10 3.000.000 18.000.000    
    NẮP RỬA THÔNG MINH P69162   15.000.000